Belastingdeurwaarder

Een door de overheid aangewezen persoon belast met het invorderen van belastingschulden met gebruikmaking van middelen en mogelijkheden zoals o a omschreven in de Invorderingswet.