A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Ui Un Uw

Blogarchief

Uitsluitingsclausule

Een uitsluitingsclausule is een voorwaarde (clausule) in een testament of bij een schenking. Iemand die een erfenis nalaat of een schenking doet, bepaalt dat die niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of de ontvanger van de schenking. Met een uitsluitingsclausule voorkom je dat, wanneer je kind in gemeenschap van goederen trouwt, …

Lees verder

Uitvoerbaar bij voorraad

de mogelijkheid om een uitspraak onmiddellijk uit te voeren hoewel de hoofdzaak of het hoger beroep nog niet is afgedaan het instellen van beroep heeft in dit geval geen opschortende werking

Unus rechtspraak

zitting met een rechter die rechtspreekt

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ. De werkzaamheden worden gedaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.