Blogarchief

Uitvoerbaar bij voorraad

de mogelijkheid om een uitspraak onmiddellijk uit te voeren hoewel de hoofdzaak of het hoger beroep nog niet is afgedaan het instellen van beroep heeft in dit geval geen opschortende werking

Unus rechtspraak

zitting met een rechter die rechtspreekt