Categorie: 2018

Foto’s studiedag 2018

Tijdens de studiedag zijn er diverse foto’s gemaakt. Voor u hebben wij een selectie gemaakt. Even klikken op  <Lees meer> hieronder.

Lees verder

USB studiedag in productie

Bezoekers van DCN-studiedagen ontvangen na afloop een usb-stick met o.a. de bijdragen van de sprekers. De usb-stick van het symposium op 03 oktober jl. is in productie en zal op korte termijn worden verzonden. Voor het symposium/de studiedag 2019 zijn er inmiddels afspraken met sprekers gemaakt. De datum van deze bijeenkomst is woensdag 02 oktober, …

Lees verder

Staatssecretaris op bezoek bij DCN

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) sloot op 03 oktober als laatste spreker het jaarsymposium/de studie- en actualiteitendag 2018 af. Het bestuur van DCN kan, gevoed door reacties van zowel de andere sprekers als de bezoekers, terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Studie- en actualiteitendag 2018

De inschrijving voor het bijwonen van de studiedag heeft open gestaan van medio mei tot medio september 2018. De inschrijving is inmiddels gesloten!

Studie- en actualiteitendag 2018

Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij voor het bijwonen van deze dag voor o.a. deurwaarders, bewindvoerders en schuldhulpverleners op woensdag 03 oktober in Nijkerk. De inschrijving sluit uiterlijk op 15 september, tenzij de beschikbare capaciteit eerder is benut. Want: vol=vol Zie hier voor alle detail-gegevens, kikt hier voor het online inschrijfformulier

Inschrijving studiedag geopend

Geïnteresseerden kunnen vanaf heden inschrijven voor het bijwonen van de DCN studie- en actutaliteitendag 2018 op woensdag 03 oktober in Nijkerk. Daarbij is echter van toepassing: vol = vol !! Het aantal plaatsen is beperkt. Het programma van dit jaar is evenals voorgaande jaren zeer afwisselend, maar liefst zeven aansprekende inleiders zullen actuele onderwerpen nader …

Lees verder

DCN Symposium / studie- en actutaliteitendag 2018

Het programma voor deze dag op woensdag 03 oktober 2018 is gereed. In week 20-2018 zal dit aan bezoekers van voorgaande edities en mogelijk andere geïnteresseerden worden toegezonden. Vooruitlopend op het verstrekken van de detailinformatie kan worden medegedeeld dat de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) 6-PE-punten aan deze dag heeft toegekend.