Organisatie

Naam
Deurwaarders Collectief Nederland

Afkorting
D.C.N.

Organisatievorm
Stichting

Kamer van Koophandel
Ingeschreven onder nummer 04077128

IBANnummer
NL 95 INGB  000 125 31 02
T.n.v. Stg. Deurwaarders Collectief Nederland

Emailadres (algemeen)
dcn.bericht@kpnplanet.nl

Emailadres studiedagen
studiedag@deurwaarderscollectiefnederland.nl

Postadres
Antwoordnummer 461
3860 VB Nijkerk

Telefoonnummer algemeen
06 52 53 55 94

Oprichting
D.C.N. is opgericht d.d. zes april 2005 door 
J. Akkerman, M.J. Groeneveld, M. Hoogendoorn, H. Karelsen (initiatiefnemer), C.J. Leijdekkers en E.F. van Veenendaal.

Ten tijde van de oprichting waren alle betrokkenen werkzaam als deurwaarder bij de overheid.

CRKBO registratie
D.C.N. is CRKBO geregistreerd en kan op grond van deze registratie verschuldigde bedragen voor het bijwonen van studie- en themadagen BTW-vrij in rekening brengen.

Inleiders studiedagen
D.C.N. maakt uitsluitend gebruik van gekwalificeerde sprekers bij studie- en themadagen. Mede op grond van dit algemeen bekende gegeven worden door diverse overkoepelende organisaties studie en PE-punten toegekend voor het bijwonen van deze dagen.

Geschillencommissie
D.C.N. heeft een geschillencommissie. Bezoekers van studie- en themadagen kunnen bij een geschil waarover geen overeenstemming kan worden bereikt met het bestuur van de D.C.N., dit geschil ter beoordeling voorleggen aan deze onafhankelijke commissie.

Wanneer u uw gegevens hieronder invult ontvangt u wekelijks (op maandag) een mail met hierin de laatst geplaatste nieuwsberichten op onze website.