A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Aanhangig maken

Het starten van een procedure bij de rechter in een strafproces gebeurt dat door een dagvaarding of een oproep van de officier van justitie in een civiel proces door een dagvaarding van de eiser aan de andere partij of een verzoekschrift aan de rechter.

Aanleg

De rechterlijke instantie waar de behandeling van een zaak plaatsvindt de rechtbank is de eerste aanleg het gerechtshof de tweede aanleg oftewel de hoger beroepsinstantie.

Aanmaning

Meestal schriftelijke aansporing tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Aanslagbiljet

Officieel document waarop staat hoeveel belasting moet worden betaald.

Aansprakelijkheidsrecht

Wettelijke of contractuele verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen.

Aanzegging

Een formele aankondiging van een (juridische) actie in een schriftelijk stuk, bijvoorbeeld een dagvaarding of een brief.

Aard en nagelvast

Als een zaak zodanig verbonden is met de grond of gebouw, dat deze niet zonder beschadiging of verbreking van die onroerende zaak kan worden losgemaakt.

Absolute competentie of bevoegdheid

Bij het uitbrengen van een dagvaarding spelen in het algemeen twee vragen een rol ten eerste moet altijd worden vastgesteld welke soort rechter bevoegd is om een zaak te behandelen in de meeste gevallen zal het dan gaan om vast te stellen of men bij de gewone rechter of bij de kantonrechter moet zijn dit …

Lees verder

Achterstallige vordering

Vordering welke niet is betaald op de overeengekomen datum en in de overeengekomen valuta.

ACM

De Autoriteit Consument & Markt, opgericht op 01 april 2013, is een Nederlandse onafhankelijke publieke toezichthouder belast met het toezicht op de mededinging (concurrentie) de telecommunicatie en het consumentenrecht.