Making

Een besluit van een persoon waarbij iets aan iemand wordt nagelaten. Een making staat in een testament. Het kan gaan om een erfstelling (de aanwijzing van een erfgenaam) of een legaat.