Blogarchief

Belanghebbende

Iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar rechtstreeks belang bij heeft.

Belasting

Gedwongen bijdrage van burgers en of bedrijven aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels wordt gevorderd.

Belastingdeurwaarder

Een door de overheid aangewezen persoon belast met het invorderen van belastingschulden met gebruikmaking van middelen en mogelijkheden zoals o a omschreven in de Invorderingswet.

Belastingdienst

Ook wel fiscus genoemd. Dit woord komt uit het latijns en betekent mandje mandje voor het ophalen van belastinggeld. Later werd dit de benaming voor het overheidsorgaan dat de heffing en inning van belastingen voor de staat regelt.

Belastingplichtige

Rechtssubject van wie of waarvan de verschuldigde belasting wordt geheven.