Blogarchief

Bewarend beslag

Bewarend beslag wordt ook wel conservatoir beslag genoemd. Bewarend beslag kan worden gelegd wanneer een schuldenaar een openstaande vordering niet nakomt. Het leggen van beslag heeft tot gevolg dat de schuldenaar niet meer over zijn eigen goederen kan beschikken. Beslag wordt gelegd door een deurwaarder en kan betrekking hebben op geld (een beslag op de …

Lees verder

Bewaring

Inbewaringstelling.

Bewijslast

De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.

Bewind

het beheer over goederen van iemand die zelf niet meer in staat is zijn eigen financiele belangen te behartigen

Bewindvoerder

Hij/zij die het beheer heeft over de goederen van een ander.