A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Dagvaarding

Oproep om voor het gerecht te verschijnen.

Decharge

Bij decharge worden bestuurders door (het daartoe bevoegde orgaan binnen) de rechtspersoon ontslagen uit hun verantwoordelijkheid voor het door hen gevoerde (financieel) beleid. Door te dechargeren keurt de rechtspersoon het beleid als het ware goed. Bij BV’s verleent de AVA decharge.

Derdenbeslag

Het beslag onder derden is het beslag gelegd in handen van een schuldenaar van de beslagene op hetgeen deze aan de beslagene moet betalen of moet afgeven.

Derdengeldenrekening

Een derdengeldenrekening (ook derdenrekening of kwaliteitsrekening genoemd) is een aparte bankrekening die gebruikt wordt om gelden te beheren die toekomen aan derden. Deze gelden worden derdengelden genoemd. Het betreffen gelden die niet bestemd zijn voor de houder van de derdenrekening maar door een derde (cliënt of wederpartij) worden gestort en tijdelijk worden geparkeerd totdat het …

Lees verder

Dertiende penning

Zakelijk recht dat niet in de wet is geregeld maar dat al een eeuwenoude geschiedenis heeft.

Descente

Een bezichtiging door de rechter op de plaats van het delict de plek waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of waar het geschil zich afspeelt plaatsopneming.

Deurwaarder

Een bij koninklijk besluit benoemde openbaar ambtenaar die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten en het verrichten van ontruimingen inbeslagnemingen en executoriale verkopingen een deurwaarder kan ook optreden als proces of rolgemachtigde en rechtsbijstand verlenen. Vertalingen deurwaarder: le huissier – Frans the bailiff ook process server – Engels gerichtsvollzieher – Duits.

Deurwaarder (vertaling andere talen)

Gerechtsdeurwaarder in het Frans: Huissier de justice Deurwaarder in het Frans: Agent de recouvrement Deurwaarder in het Engels: Bailiff High Court Enforcement Agent:                                                                  …

Lees verder

Deurwaarder vs incassobureau

Stelt u zich twee politieagenten voor ze zien er hetzelfde uit een prachtig uniform een mooi insigne en de politiepet met daaronder twee ogen die u nors en dwingend aankijken u moet namelijk mee naar het bureau echter de ene agent is daadwerkelijk een erkend politieman de ander is doodgewone burger verkleed als politieagent zo …

Lees verder

Deurwaarders Collectief Nederland (DCN)

Onafhankelijke organisatie stichting ten behoeve van belasting en gerechtsdeurwaarders alsmede van invorderingsambtenaren en een ieder welke op enigerlei wijze is betrokken bij het invorderen van belasting schulden.