Belasting

Gedwongen bijdrage van burgers en of bedrijven aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels wordt gevorderd.