Doorpakken op burgerschulden

Op 2 maart is de website www.doorpakkenopburgerschulden.nl gelanceerd. Op deze website delen initiatiefnemers Roel in ’t Veld en Nick Huls een pamflet voor het volgende kabinet over doorpakken met de oplossingen van problematische schulden. Lees hier verder.

Nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking

Het Ministerie van Financiën bereidt drie maatregelen voor tegen belastingontwijking. Het gaat om het bestrijden van belastingontwijking die plaatsvindt via zogenoemde mismatches. Dit zijn structuren waarmee bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van verschillen tussen belastingstelsels van landen. Lees hier en ook hier verder.

Maak vorderingen altijd herleidbaar tot het origineel

Een doorverkocht vordering moet altijd te herleiden zijn tot de oorspronkelijke vordering. Dat vindt de Tweede Kamer die een motie (Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting) bijna unaniem aannam. Lees hier verder.

 

Het FSC waarschuwt voor structurele onevenwichtigheden

De economische situatie is op dit moment bijzonder onzeker. In deze uitzonderlijke omstandigheden leveren de huidige steunmaatregelen een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van onnodige economische schade. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat nieuwe onevenwichtigheden ontstaan in het budgettair beleid, de huizenmarkt of de Nederlandse bankensector. Het is daarom van belang om te waarborgen dat de steunmaatregelen tijdelijk van aard zijn. Lees hier verder.

Notaris van kantoor landsadvocaat verduisterde 10 miljoen euro

De bestuursvoorzitter van het Haagse advocatenkantoor Pels Rijcken, dat de Rijksoverheid als cliënt heeft, heeft zo’n tien miljoen euro achterover gedrukt. Volgens het Financieele Dagblad en NRC gebeurde dat in tien jaar tijd, via een stichting die door de notaris zelf was opgericht. Lees hier verder.

 

Oplichters misbruiken naam van Roosmalen Incassobureau en sturen dwingende vorderingen per mail

Uit naam van Roosmalen Incassobureau worden per mail dwingende vorderingen over niet-bestaande facturen verstuurd. Dat gaat om honderden euro’s. En omdat ze over persoonsgegevens beschikken én een website hebben, komt het extra geloofwaardig over. Lees hier verder.

Meer schulden door stapeling coronasteun

Meer dan 40 miljard banksteun, schulden van bedrijven lopen op. Banken blijven veel steun verstrekken aan door coronacrisis getroffen bedrijven. Desondanks zien ze problemen ontstaan in sectoren die last hebben van beperkende maatregelen. Lees hier verder.

Gratis rechtsbijstand voor gedupeerden toeslagenaffaire

Gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen gratis rechtsbijstand van een advocaat. De Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) heeft  hiervoor in samenwerking met het ministerie van Financiën een regeling gepubliceerd. Lees hier verder.

Is schulden kwijtschelden de beste manier om de gevolgen van de pandemie te verhelpen?

Bijna dagelijks worden er nieuwe initiatieven van schuldhulp gepresenteerd. Vaker wordt ook de roep om kwijtschelding van schulden gehoord. Maar wie betaalt dan uiteindelijk de rekening? Als geleverde goederen door de detailhandel niet worden betaald, is de kans dat op termijn de groothandel die de detaillist  voorziet van goederen ook niet wordt betaald. En zo kan een eindeloze spiraal ontstaan. Lees hier verder.

Normbedragen kwijtscheldingstoets maart – augustus 2021

Voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van belastingen van gemeenten en waterschappen zijn nieuwe normbedragen vastgesteld. Hiermee kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.  Lees hier verder.