Opgepast: dit zijn de nieuwste phishingmails en oplichtingstrucs – valse aanmaningen namens incassobureaus en gerechtsdeurwaarders

Oplichters blijven op allerlei manieren proberen om jou je geld afhandig te maken. Dat kan via phishingmails, babbeltrucs, WhatsApp-berichten, sms’jes en andere oplichtingstrucs. In dit artikel bespreken we een aantal recente varianten. Handig, want dan weet je gelijk waar je op moet letten. Lees hier verder.

Proef Schuldenvrij Leeuwarden verloopt moeizaam

Het experiment Schuldenvrij Leeuwarden komt nog niet echt van de grond. In het verleden hielden inwoners die een schuldregeling met de Kredietbank Nederland treffen een restschuld over. Die restschuld moest binnen drie jaar worden afbetaald. Dat moet anders, vindt de gemeenteraad van Leeuwarden. In september 2022 stemde zij in met een experiment waardoor de restschuld wordt afgelost door de gemeente. Lees hier verder.

 

Tieners doen kwart van hun betalingen met contant geld

Jongeren van de generatie Z betalen vaker met contant geld dan volwassenen. Hoewel jongeren zijn opgegroeid met contactloos betalen met pasjes en telefoons, doen ze een kwart van hun betalingen met briefgeld en munten. Gemiddeld doen Nederlanders 20,5 procent van hun betalingen met contant geld, blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Bij tieners is dat dus meer: 25,1 procent van alle betalingen. Voor met name mensen met een wankele financiële basis en mensen met schulden, blijft het belangrijk dat contant betalen mogelijk blijft. Grip houden op de uitgaven is door middel van contante betalingen het grootst. Lees hier verder.

Trammelant in Tynaarlo

Een door de gemeentesecretaris op non-actief gestelde leidinggevende en het hier op volgende ontslagverzoek waar een rechter een streep door zette, medewerkers die verplicht een gesprek moesten aangaan met de gemeentesecretaris en bij weigering dat zouden merken op de slarisstrook. Een arbeidsjurist die spreekt van een uitrookbeleid. Er is nogal wat gaande in het Groningse Tynaarlo. Het Dagblad van het Noorden publiceerde hierover. Lees hier verder.

Ruzie tussen Twentse deurwaarders escaleert

Twee Twentse gerechtsdeurwaarders die ruziën over een overnamesom, elkaar een deurwaarder op het dak sturen en beurtelings beslag bij elkaar laten leggen. Ten slotte wil de één, Martijn Steghuis, 150.000 euro aan dwangsommen incasseren van de ander, Jan Ligtermoet. Voor laatstgenoemde aanleiding om naar de rechter te stappen. Er is een echte ruzie ontstaan tussen twee vakbroeders. Lees hier verder.

Nieuw agressieprotocol in Den Haag

Meer preventief, minder reactief. Dat is in een notendop de strekking van het nieuwe Concernkader Veilige Publieke Dienstverlening van de gemeente Den Haag dat in samenwerking met de ambtelijke organisatie is vastgesteld. De gemeente Den Haag accepteert geen agressie en geweld tegen haar burgers, dus ook niet tegen haar medewerkers, behalve fysieke agressie, bedreiging en belediging worden nu ook ander vormen van ongepast en normoverschrijdend gedrag, zoals moedwillige beschadiging van reputatie, (digitale) discriminatie en intimidatie, onder ‘agressie’ geschaard. Lees hier verder.

Overheid neemt 887 miljoen aan schulden over

De overheid heeft voor 887 miljoen euro aan schulden en betalingsachterstanden van ouders overgenomen of kwijtgescholden. Het overgrote deel betrof schulden die gedupeerden van het toeslagenschandaal bij de overheid zelf hadden. Via de Sociale Banken Nederland is 160 miljoen euro aan private schuldeisers betaald, meldt demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) in de jongste voortgangsrapportage over de compensatieoperatie voor gedupeerden. Lees hier verder.

Gerechtsdeurwaarders lonken naar het werk van belastingdeurwaarders

Daar waar niet alle maar zeker wel een aantal gerechtsdeurwaarders zich toch wel enigszins laatdunkend uiten over belastingdeurwaarders en het werkveld, blijkt er nu toch opeens grote interesse te zijn om taken over te nemen. Volgens de beroepsorganisatie is er zelfs wel een list te verzinnen om dit werk in handen te krijgen! Zo is te lezen in het AD. Kennelijk dus toch interessant werk, voorkomen moet worden dat door de inzet van gerechtsdeurwaarders (die toch bij de uitvoering moeten optreden als belastingdeurwaarders) het invorderen van belastingschulden een verdienmodel gaat worden. Lees hier verder.

VNG: schaf boete wanbetalers zorgpremie af

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de Tweede Kamer op om de boete voor wanbetalers uit de Zorgverzekeringswet te verlagen. Dat schrijft de gemeentekoepel met wethouders van de G4-gemeenten in een brief aan de leden van de vaste Kamercommissies VWS en SZW. Donderdag stemt de Tweede Kamer over een amendement dat de verlaging mogelijk maakt. Het liefst zien de gemeenten deze ‘boete op armoede’ helemaal verdwijnen. Lees hier verder.

 

Kwaliteitseisen incassodienstverlening

Met belangenorganisaties is er lang over gesproken, naar het zich nu laat aan zien moeten incassodienstverleners vanaf 01 april van dit jaar (het zou geen grap zijn) voldoen aan kwaliteitseisen en is een registratie ook verplicht. Het kaf moet hiermee van het koren worden gescheiden. Lees hier verder.