Maatregelen zijn versoepeld, coronabetekening door deurwaarder blijft (nog even) mogelijk

Vanaf 25 september 2021 is de richtlijn om 1,5 meter afstand te houden vervallen. Dat houdt ook in dat deurwaarders de coronabetekening meer en meer achter zich kunnen laten en dat het weer mogelijk wordt om aan de deur uitleg te geven over de rechten en plichten. Een belangrijke deel van het deurwaarderswerk kan weer worden uitgevoerd. De verzamelspoedwet van juli 2020 geeft aan dat voor de toepassing van artikel 47, eerste lid, derde volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van een feitelijke onmogelijkheid om aan een van de in artikel 46, eerste lid, van dat wetboek bedoelde personen afschrift te laten, steeds sprake is zolang de richtlijnen van het RIVM voorschrijven dat personen afstand houden wegens besmettingsgevaar met COVID-19. Er is een besluit in voorbereiding dat regelt dat het tijdstip van verval van artikel 1 van de Verzamelspoedwet COVID-19 wordt vastgesteld op 1 december 2021. De belangrijkste reden voor verlenging is dat het wenselijk wordt geacht om de voorziening in de lucht te houden voor het geval er in het najaar weer beperkende maatregelen nodig zouden zijn. Als nu niet verlengd wordt, dan vervallen ze definitief en kunnen ze op een later moment pas weer na een spoedwet gerealiseerd worden. De spoedwet wordt dus naar verwachting verlengd en de richtlijn van het RIVM blijft leidend. De KBvG adviseert haar leden verder de volgende aanpassingen te doen:

  • Het coronarelaas vervangt u in uw exploten voor het reguliere 47-relaas
  • U zoekt bij de betekening contact, tenzij u dat gelet op specifieke omstandigheden onverantwoord acht
  • Hebt u contact gezocht maar geen contact gekregen, dan laat u het afschrift met het reguliere 47-relaas
  • Heb u geen contact gezocht, dan vult u het 47-relaas aan met de specifieke omstandigheden waarom u het onverantwoord vond om persoonlijk contact te zoeken.

U bent niet verplicht om uw werkproces op deze manier in te richten. Het draagt er wel aan bij dat het voor zowel rechter als justitiabele transparant is wat u hebt gedaan en waarom.

Voor belastingdeurwaarders geldt dus ook, dat persoonlijk contact altijd de voorkeur geniet, maar dat in bijzondere gevallen hiervan kan worden afgeweken.            (publicatie met dank aan de KBvG)

 

Terugbetaling NOW dreigt voor 55.000 ondernemers

UWV waarschuwt in brieven en radiocampagne voor deadline eind oktober. Zo’n 55.000 werkgevers hebben nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd voor de eerste periode NOW. Ze hebben nog twee weken de tijd, tot uiterlijk 31 oktober. UWV heeft deze werkgevers daarom allemaal een persoonlijke brief gestuurd. Lees hier en ook hier verder.

Gemeenten moeten belastingregels aanpassen tegen armoede

De lokale overheid heeft een belangrijke rol in het bestrijden van armoede. De FNV wil onder meer dat mensen die van minder dan 150% van het Wettelijk Sociaal Minimum moeten rondkomen geen gemeentelijke belastingen hoeven te betalen. Ook moeten zij gebruik kunnen maken van voorzieningen als bijzondere bijstand voor onvoorziene, noodzakelijke medische kosten. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘Door die grens te verhogen, die nu in veel gemeenten op 110 tot 130% van het Wettelijk Sociaal Minimum ligt, kunnen meer mensen het hoofd boven water houden. Dat geldt ook voor de zogenoemde werkende armen.’ Lees hier verder.

Mes in fiscale voordelen huizenbezitter

Om de ongelijkheid op de woningmarkt aan te pakken moeten fiscale voordelen voor huizenbezitters geleidelijk aan worden afgebouwd. Dat kan door woningeigenaren vermogensbelasting te laten betalen. Door de huidige lage rente is nu een geschikt moment om daarmee te beginnen, oppert De Nederlandsche Bank (DNB) in een analyse van de woningmarkt. Lees hier verder.

Deurwaarder en treinfanaat

Hij staat te boek als een erkend vakman, was regelmatig te zien in het RTL5-programma “de deurwaarder” en is samen met zijn kantoorpartner Diana Vermeulen een graag geziene en vaste bezoeker van de DCN-studiedagen. Hij heeft een passie voor een wankelmotor en rijdt daardoor afwisselend in een NSU RO80 of Mazda MX5. Zijn grootste hobby is echter miniatuurtreinen (“Ik kan niet leven zonder treinen”), op een groot formaat ervan rijdt hij zelfs rondom zijn woning. We hebben het over gerechtsdeurwaarder Henk van Beest uit Delft. Op woensdagavond 20 oktober is hij te zien in het programma “De grote kleine treinencompetitie”. NPO1, 20:35 uur. Daar gaat hij de strijd aan met andere deelnemers voor de titel De beste modeltreinbouwer van Nederland.

17 oktober internationale Wereldarmoededag

Op  zondag 17 oktober zijn er diverse activiteiten rondom de Wereldarmoededag 2021. Zo ie er het stadsdiner in Utrecht, FNV speelt met panelgasten het ganzenbord armoedespel in Groningen. Lees hier verder. Meer dan een half miljoen Nederlandse huishoudens leven in armoede en maar liefst 1 op de 5 mensen heeft betalingsproblemen. En de gevolgen liegen er niet om: armoede en schulden kunnen leiden tot stress, verminderde gezondheid, opvoedproblemen, uitsluiting en soms zelf het missen van een dak boven het hoofd. Kinderen die opgroeien in armoede lopen vaak een achterstand op die nauwelijks nog in te lopen is.                                                                                                                                                                            In de periode 1977–2020 is de koopkracht van de Nederlandse bevolking per saldo met 58 procent toegenomen. De grootste vooruitgang vond plaats in de jaren 1999–2009 (22 procent). Door de economische crisis van 2008 was de koopkrachttoename in het decennium erna (2009–2019) ruim 4 keer zo klein. De jaren tachtig van de vorige eeuw kenden de minste vooruitgang. Dit melden de Universiteit Leiden en het CBS in de publicatie Inkomen verdeeld, trends 1977–2019. Lees hier verder.

Blafbelasting blijf

Hoe beperkt ook, sommige gemeenten kunnen de inkomsten uit de hondenbelasting niet missen. De belasting kan volgens demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dan ook pas worden afgeschaft bij een bredere herziening van het lokaal belastinggebied. Lees hier verder.

Belastingdienst volop in het nieuws

De Belastingdienst gaat achterin de rij van schuldeisers staan wanneer gezonde ondernemingen, ondanks alle steunmaatregelen, door corona toch zo diep in de problemen komen dat een schuldsanering nodig is. Op die manier hoopt het demissionaire kabinet te bevorderen dat er voor deze bedrijven snel een oplossing komt. Lees hier verder. De vakbond van belastingambtenaren stelt dat een snelle afhandeling van de gemaakte fouten in de zogenaamde toeslagenaffaire “een onmogelijke taakopdracht is”. Lees hier verder. De werkcultuur bij de Belastingdienst weerhoudt ambtenaren ervan om misstanden te melden, staat in een nog ongepubliceerd rapport waar NRC dinsdag 12 oktober over schrijft. Zo zouden werknemers bang zijn dat ze door kritiek te uiten hun loopbaan in gevaar brengen. Lees hier verder.

Medewerkers gemeente Amsterdam onderbreken het werk op 12 oktober

Een nieuw loonbod van de VNG of niet, ambtenaren van de gemeente Amsterdam gaan over tot werkonderbrekingen. Op dinsdagmiddag 12 oktober bij de Dokwerker, het monument ter nagedachtenis aan de Februaristaking van 1941 op het Jonas Daniël Meijerplein, komen ze bijeen. Of belastingdeurwaarders van de gemeente ook het werk neerleggen, is niet bekend. Lees hier verder.

Rode Kruis helpt nog duizenden mensen met boodschappenkaarten

Het Nederlandse Rode Kruis biedt mensen die door de coronacrisis zijn getroffen nog zeker tot het eind van het jaar speciale hulp. De organisatie laat op 11 oktober weten wekelijks nog ongeveer vijfduizend kaarten te verstrekken waar deze groep voedsel mee kan kopen. Lees hier verder.