Conferentie Aanpak van Problematische Schulden gaat online

Al 23 jaar worden de ontwikkelingen in het minnelijk en het wettelijk traject en bij schuldeisers gevolgd tijdens de jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden. Door de coronacrisis dreigde deze lange reeks onderbroken te worden, maar op 3 december a.s. gaat de conferentie alsnog online door. Het programma van deze dag is als vanouds goed gevuld met interessante onderwerpen van experts uit het veld. Schuldhulpverlening staat volop in de belangstelling en is enorm in beweging. Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, opent vanuit zijn rol het congres met een blik op de ontwikkelingen, ook in relatie tot de coronacrisis. Verder spreken onder meer Peter Heijkoop, Wethouder bij de Gemeente Dordrecht en Voorzitter van de Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie van de VNG en zullen ook dr. Nadja Jungmann en mr. André Moerman niet ontbreken. De dag wordt gepresenteerd door Marianne van den Anker (Radiopresentator, Bestuurder en Ambassadeur “Een tegen eenzaamheid”). Accreditatie is in aanvraag bij BPBI, KBvG, Kiwa-NEN, NBPB, Registerplein, VeWeVe en Wsnp. Lees hier verder.

 

Banken bezorgd over verborgen schulden van ondernemers

Banken zijn bezorgd over schulden van ondernemers waar ze slecht zicht op hebben. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken gaan ondernemers veel verschillende betalingsregelingen aan, en kunnen ze straks in de problemen komen als ze dat geld moeten terugbetalen. Lees hier verder.

Deurwaarders gezocht !

Er zijn op dit moment vacatures voor de functie van deurwaarder bij de Belastingdienst. Lees voor alle informatie hier verder.

Maatschappelijk verantwoorde incasso moet beter

Het kabinet moet in kaart brengen hoe deurwaarders op een meer maatschappelijk verantwoorde manier kunnen incasseren. Dat heeft de Tweede Kamer dinsdag 24 november besloten naar aanleiding van een verhoging van de tarieven voor gerechtsdeurwaarders, die er volgens kenners voor zal zorgen dat mensen met schulden nog verder in de problemen komen. Lees hier verder.

Maatschappelijk betrokken incasseren: de SRCM-norm

De laatste jaren neemt de maatschappelijke interesse voor de gerechtsdeurwaarder als partij in het incasseren van schulden toe. Er wordt in toenemende mate van de gerechtsdeurwaarder gevraagd om meer aandacht te hebben voor de positie van de schuldenaar. In de wetenschap en in navolging daarvan ook in het werkveld van hulpverlening is er meer inzicht gekomen in schulden als één aspect van multi-problematiek waaronder laaggeletterdheid, stress of psychiatrische problemen. De gerechtsdeurwaarder wordt – terecht – aangesproken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in het uitvoeren van zijn werkzaamheden. En moet daarbij met name aandacht hebben voor de problemen waar kwetsbare groepen zich in bevinden. Lees hier verder. Naast de SRCM-norm is er het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI), een keurmerk voor alle organisaties die incassoactiviteiten uitvoeren. Dit zijn uiteraard incassobureaus, maar daarnaast ook incassoadvocaten en gerechtsdeurwaarders. Tot slot kunnen ook bedrijven met een eigen interne incasso- of debiteurenafdeling het keurmerk aanvragen. Op die manier kan een opdrachtgever kiezen voor een incassoketen die van a tot z sociaal verantwoord is. Lees hier verder.

Nauwere samenwerking om oplopende schulden te voorkomen

Door het coronavirus groeit het aantal huishoudens met problematische schulden naar verwachting tot ca. 2,4 miljoen. Ongeveer 85% van deze mensen is niet in beeld bij de formele schuldhulpverlening. Mensen wachten gemiddeld vijf jaar voordat ze hulp inschakelen, waardoor schulden en de bijkomende problemen zich opstapelen. Daarom hebben de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en SchuldenlabNL kort geleden de samenwerking bevestigd en een overeenkomst ondertekend om meer mensen eerder te vinden, op tijd te bereiken en sneller naar passende hulp te leiden. Lees hier verder.

Nuenen kan fluiten naar het geld van woonwagenbewoners die jaren geen of weinig huur betaalden

De gemeente Nuenen heeft jarenlang geen pogingen gedaan om onbetaalde huur te innen bij de bewoners van twee woonwagenkampen. De kans om het geld nog te innen is daarom verdwenen. Huurschulden van vóór 1 januari 2016 worden niet meer opgeëist. Lees hier verder.

Minder gijzelingen wegens niet betaalde verkeersboetes

Er worden steeds minder mensen op last van justitie gegijzeld omdat ze hun verkeersboete niet betalen. In 2019 verdwenen ongeveer 200 mensen achter de tralies om hen te dwingen hun boete(s) te betalen, in 2014 waren dat er nog zo’n 10.000. Lees hier verder.

 

Coronacrisis: de risico’s van garanties en leningen voor de overheidsfinanciën

De Nederlandse Staat heeft afgelopen maanden voor € 62,7 miljard aan garanties en leningen verstrekt teneinde de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ministers hebben zich daarbij niet altijd aan de regels gehouden. Lees hier verder.

Aankondiging executieverkoop vanaf nu online

De aankondiging van de verkoop van in beslag genomen roerende zaken, zoals inboedels en auto’s, moet voor beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd op of na 1 oktober 2020 voortaan online gebeuren. Dat zorgt ervoor dat dergelijke executieverkopen bij een breder publiek bekend kunnen worden en daarmee wellicht meer geld opleveren. Lees hier verder. De Belastingdienst heeft een eigen veilingsite (lees hier verder) maar in verband met het coronavirus worden er op dit moment geen executieveilingen gehouden. Via de site veilingdeurwaarder.nl kunnen alle deurwaarders aankondigingen doen (zie hier voor deze site) Gelet op de uitbreiding van de beslagverboden valt het te betwijfelen of er nog inboedels executoriaal onder de hamer komen. Er is b.v. voor de gemeentelijke deurwaarder geen verbod om ook via een advertentie in een plaatselijke krant extra melding te maken van een aanstaande verkoop.