Oproep: deurwaarder, doe aangifte !

Agressie tegen deurwaarders neemt toe. Althans, het aantal meldingen hiervan. Agressie in vele vormen komt al jaren voor en werd bijna als “part of the job” gezien. En dat is het natuurlijk niet! Aangifte doen werd vaak als niet zinvol gezien, behoudens bij zwaar fysiek geweld of b.v. bij beschadiging van de auto van de deurwaarder. Maar wat was het resultaat? Zaken werden in verband met gebrek aan bewijs geseponeerd en het kostte de deurwaarder tijd. Het woord van de deurwaarder woog niet zwaarder dan het weerwoord van de agressor. Daar zou verandering in kunnen komen, voorwaarde is echter voldoende aangiftes van agressie tegen deurwaarders. De KBvG doet via een column van de voorzitter hier een dringend beroep op. Lees hier verder. Belastingdeurwaarders kunnen na een aangifte wellicht dit ook melden bij de KBvG, een centrale registratie van deze zaken vindt nu niet plaats. Voor de bewijsvoering zou het gebruik van een bodycam zinvol kunnen zijn. Deurwaarders in Engeland gebruiken die volop, het gebruik van zo’n camera zou agressie kunnen uitlokken. Zo wordt ook wel eens beweerd. Zie voor een kleine bodycam op de DCN-site.

Nieuw onderzoek Hogeschool Utrecht naar doelgroepen bewind en schuldhulp

Hulpverleners en hulpvragers werkten mee aan een nieuw onderzoek onder mensen die een beroep doen op bewindvoerders en schuldhulpverleners. De Hogeschool Utrecht deed het onderzoek in opdracht van de NVVK. Het 40 pagina’s tellende rapport is vanaf 25 januari openbaar beschikbaar. Lees hier verder.

 

Verkorte saneringstrajecten Wsnp en Msnp in zicht

Een schone lei na 18 maanden in een Wsnp-traject: een amendement met die strekking kreeg op 25 januari een meerderheid in de Tweede Kamer. Een belangrijke stap vooruit: zo kunnen mensen schulden sneller achter zich laten om te werken aan een nieuwe financiële toekomst. Lees hier verder en ook hier verder.

Schuldeisers: sociaal incasseren heeft de toekomst

De Schuldeiserscoalitie, een samenwerkingsverband van enige tientallen schuldeisers, publiceerde een paar jaar geleden haar Ethisch Manifest. ‘Wij hebben respect voor onze klanten’ luidt artikel 1 van dit manifest. In artikel 9 lezen we: ‘Sommige klanten kunnen niet betalen. Met hen proberen we een oplossing te vinden.’ Hieruit spreekt de in de incasso-industrie breed levende wens om onderscheid te maken tussen ‘niet-willers’ en ‘niet-kunners’, en om de mensen die niet (meer) kunnen betalen meer sociaal te benaderen dan tot nu toe gebruikelijk is. Lees hier verder. Enkele jaren geleden werd tijdens een symposium van het Deurwaarders Collectief Nederland (DCN) het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren onder de aandacht gebracht. Lees hier verder.

 

Belastingdienst houdt volgens juristen informatie achter bij toeslagzaken

In juridische conflicten neemt de Belastingdienst volgens juristen niet altijd alle aanwezige stukken mee naar de rechtszaal, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De Inspectie belastingen, toeslagen en douane gaat nader onderzoek doen. RTL Nieuws sprak advocaten en fiscaal juristen die regelmatig tegenover de fiscus staan in de rechtszaal. Volgens hen moeten ze de strijd met de Belastingdienst aangaan om wel een heel dossier los te krijgen. Lees hier verder.

 

Hoge energierekening treft vooral middeninkomens, ouderen en jongeren

Steeds meer middeninkomens, ouderen en jongeren komen in de financiële problemen door de hoge energierekening en duurdere boodschappen. Sommige gedupeerden raken door hun spaargeld heen en hebben zelfs geen geld meer om eten en drinken te kopen. Dat zegt manager Frederieke Kokol van Geldfit, een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute. Lees hier verder.

Gemeenten strenger dan nodig voor minima bij aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Een meerderheid van de gemeenten hanteerde het afgelopen jaar strengere eisen dan nodig voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder zo’n 180 gemeenten. Met name inwoners met weinig spaargeld zijn daar de dupe van geworden. Gemeenten heffen belasting voor bijvoorbeeld het ophalen en verwerken van vuilnis, voor gebruik van het riool of voor het bezit van een woning. Inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen kwijtschelding krijgen voor deze belastingen. Lees hier verder.

Gemeenten verzaken zorgplicht bij huisuitzetting

Nationale Ombudsman Reiner van Zutphen en Kinderombudsman Margrite Kalverboer dringen aan op wetgeving die gemeenten dwingt om te zorgen voor fatsoenlijke alternatieve huisvesting, in plaats van houtje touwtje-oplossingen. De impact op sociale grondrechten zou in de wet centraal moeten staan.          Het aantal ontruimingen daalde van 5.520 in 2015 naar 1.400 in 2021. Volgens woningcorporaties is bij ontbindingen van de huurovereenkomst in 57 procent van de gevallen sprake van een gedwongen huisuitzetting. In 58 procent van de uitgevoerde was sprake van huurschuld en in 16 procent overlast. In 8 procent van de gevallen speelde drugsproblematiek. Lees hier verder.

Nieuwe eed voor rijksambtenaren

Ambtenaren die in dienst komen bij de Rijksoverheid (dus ook belastingdeurwaarders bij de Belastingdienst) gaan straks een nieuwe ambtseed afleggen. Daarin wordt beter benadrukt dat rijksambtenaren in hun werk op basis van “rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en respect” met alle mensen moeten omgaan. Ook staat er duidelijker in dat ambtenaren in het algemeen belang van de samenleving werken, schrijft minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Lees hier verder.

2023 wordt financieel gezien bijkomen van de klap van 2022

Financieel gezien wordt 2023 voor de meeste huishoudens een jaar van bijkomen en herstellen van de plotseling hoge uitgaven van het afgelopen jaar. Het omvangrijke compensatiepakket van de overheid zorgt ervoor dat veel huishoudens er dit jaar op vooruitgaan ten opzichte van 2022. Dat concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) na het maken van nieuwe koopkrachtberekeningen. Lees hier verder.