Buddy-app op de fles

Voor de met door de overheidsgeld (gemeenten legden 800.000 euro in, de rijksoverheid verstrekte subsidies) geïntroduceerde buddy-app is na 18 maanden het doek gevallen. Op 01 juni jl. is het faillissement aangevraagd. Doelstelling van de app was meer mensen helpen hun financiële situatie gezond te houden. PvdA-prominent Pieter Hilhorst, oud-wethouder van Amsterdam, verzweeg tijdens zijn promotieactiviteiten bij gemeenten voor de app, dat hij structureel zelf een financieel belang had in  bedrijf achter de app. Meerdere afnemers van het budgetteringsmiddel trokken zich vervolgens terug. Lees hier en ook hier verder voor o.a. het gepubliceerde persbericht.

Vijf tot tienduizend ondernemingen in grote financiële problemen

Zo’n 5 procent van de bedrijven in Nederland dreigt door schulden in de knel te raken. Het gaat om vijfduizend tot tienduizend ondernemingen. Onder meer in de horeca vrezen veel ondernemers dat ze niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Lees hier verder.

Geen kwijtschelding, maar deurwaarder: innen coronabelastingschuld begint in juli

In juli begint de Belastingdienst met het invorderen van belastingschulden die tijdens de coronacrisis zijn opgebouwd. Ondernemers die achterlopen met het terugbetalen kunnen te maken krijgen met een deurwaarder. Eerst zou het invorderen op 13 juni beginnen, maar dat lukt de Belastingdienst toch niet. Het innen van de belastingen is daarom met ongeveer een maand uitgesteld. Ondernemers hebben dus ook een maand langer de tijd om hun achterstand in te lopen. Lees hier verder.

 

Ziekteverzuim kost werkgevers 27 miljard

Ziekteverzuim kostte de Nederlandse economie afgelopen jaar ruim 27 miljard euro, heeft Nationale-Nederlanden (NN) uitgerekend. Dat is 9 miljard euro meer dan een jaar eerder. Volgens een nieuw rapport van de verzekeraar liep de uitval van krachten bij bedrijven namelijk flink op, met name als gevolg van aan werk gerelateerde psychische klachten. Lees hier verder

 

Hogere inkomens zochten vorig jaar vaker financiële hulp

Mensen met een hoger inkomen hebben vorig jaar vaker dan gebruikelijk financiële hulp gezocht. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) over 2022. De brancheorganisatie baseert zich voornamelijk op gegevens van gemeentelijke afdelingen voor financiële hulp, maar ook van stichtingen en private organisaties. Volgens de NVVK zorgden vooral de energiecrisis en inflatie ervoor dat ook mensen met een hoger inkomen in de financiële problemen kwamen. Lees hier verder.

Tilburgse bijstandsgezinnen krijgen ‘gewoon geld’ als experiment

Een groep van 150 Tilburgse gezinnen met een bijstandsuitkering krijgt twee jaar lang maandelijks 150 euro extra bijgeschreven. Aan het geld is geen enkele voorwaarde verbonden, behalve dan dat de Hogeschool van Amsterdam de gezinnen die het betreft wil volgen om te zien hoe het initiatief uitpakt. Het is een idee van het Kansfonds. Die organisatie is op zoek naar een vernieuwende aanpak van armoede. Lees hier verder.

Ingangsdatum wetwijziging Wsnp: 1 juli 2023

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) heeft op 26 mei de Tweede Kamer geïnformeerd over de datum voor inwerkingtreding van de wetswijziging Wsnp1 juli 2023. De volledige Kamerbrief, waarin de afwegingen voor deze datum staan opgenomen, kunt u hier downloaden en lezen. Lees ook hier verder.

 

Hoeveelheid onbetaalde facturen kan omlaag

Het bedrag aan onbetaalde facturen loopt op naar 20 miljard euro. Ook lopen de betaaltermijnen op, zo blijkt uit onderzoek van de branche-organisatie. De automatiseerder van factuurprocessen Diesis bevestigt het beeld. Toch ziet het bedrijf mogelijkheden voor ondernemingen om dit tegen te gaan. Lees hier verder.

Belastingdienst probeert brieven begrijpelijker te maken, maar dat valt nog niet mee

Brieven van deurwaarders, advocaten en notarissen zijn voor veel mensen vaak moeilijk te begrijpen. Zo ook die van de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst worden nu met hulp van klantenpanels en een computerprogramma van de Universiteit van Utrecht alle bijna 5900 soorten standaardbrieven die de dienst jaarlijks verstuurt aan een taalscan onderworpen. Lees hier verder.

 

Meer nazorg nodig bij probleemschulden

De looptijd van de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gehalveerd. Die van de minnelijke regeling volgt snel. Gemeenten moeten door de verandering flink aan de bak om hun schuldhulpverlening anders in te richten. Lees hier verder.