Disclaimer

Leest u de onderstaande tekst zorgvuldig. Raadpleegt u deze site, dan stemt u automatisch in met de inhoud van deze disclaimer.

De inhoud van deze website (inclusief de software voor deze website) zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle auteursrechten van de website zijn in beginsel eigendom van Stichting Deurwaarderscollectief Nederland (hierna DCN) niets van deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van DCN. Wijziging van de inhoud is niet toegestaan.

DCN wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele (directe of indirecte) schade of verliezen, ontstaan door het gebruik van deze website of de inhoud daarvan, of door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken.

DCN streeft ernaar alle documenten en bestanden, voorafgaand aan de plaatsing op deze website, te controleren op virussen. DCN kan niet garanderen dat de documenten en bestanden geen virussen bevatten en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, als gevolg van eventuele virussen.

Deze website bevat (eventueel) links naar websites of webpagina’s van derden. DCN heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies die u eventueel lijdt door het bezoeken van deze sites of webpagina’s.

De informatie die op deze website wordt gegeven kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Daarnaast kan deze website op elk moment, zonder voorafgaande mededeling, worden gesloten.

DCN behoudt zich het recht voor de tekst van deze disclaimer te wijzigen.

Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht.

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wanneer u uw gegevens hieronder invult ontvangt u wekelijks (op maandag) een mail met hierin de laatst geplaatste nieuwsberichten op onze website.