A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Brengschuld

Schuld waarvan de betaling moet geschieden ter woonplaats van de schuldeiser.

Broederschap van Belastingdeurwaarders

Vereniging voor belastingdeurwaarders, hoofdzakelijk werkzaam bij de Lagere Overheid. Deze verenging is in 2017 bij gebrek aan belangstelling opgeheven.

BRP

De Basisregistratie Personen bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland en van personen die Nederland hebben verlaten. Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP zijn opgenomen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.