A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Kadaster

het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen waaronder onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is belast het kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen …

Lees verder

Kamer

Onderdeel van een rechterlijk college zoals een strafkamer, belastingkamer, vreemdelingenkamer of militaire kamer.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is een zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland het wettelijke Handelsregister bijhoudt.

Kamer voor gerechtsdeurwaarders

De kamer is een bij wet ingesteld tuchtrechtcollege dat op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet het tuchtrecht uitoefent over gerechtsdeurwaarders,Ā waarnemend gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders en kandidaat gerechtsdeurwaarders.

Kantonrechter

de kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht arbeidszaken huurzaken en zaken onder de 5 000 00 behandelt vroeger was het kantongerecht een apart gerecht naast de rechtbanken gerechtshoven en de hoge raad de kantongerechten zijn opgegaan in de rechtbanken de term kantonrechter …

Lees verder

Kantonrechtersformule

afspraken tussen de kantonrechters over de wijze waarop de hoogte van een vergoeding bij een ontbinding van een arbeidsovereenkomst wordt berekend

Katvanger

Een katvanger is iemand die in naam eigenaar of houder van een voertuig, bedrijf, bankrekening of iets dergelijks is, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van de justitiƫle autoriteiten te houden.

KBvG

De Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie (pbo). Dat betekent dat de KBvG bij wet is ingesteld (via artikel 134 van de Grondwet) en daardoor wettelijke bevoegdheden heeft. De KBvG voert haar taak uit door regels en verordeningen vast te stellen en uit te vaardigen. Gerechtsdeurwaarders zijn verplicht zich hieraan te houden. …

Lees verder

Kentekenregister

In het kentekenregister worden gegevens van voertuigen geregistreerd. Zoals het merk van het voertuig, de vervaldatum van de algemene periodieke keuring (apk) en het zuinigheidslabel. De RDW beheert het register.

Ketenaansprakelijkheid

Ketenaansprakelijkheid of Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) is een wettelijke regeling om niet betaalde loonbelasting of premies te verhalen op een keten van aannemers en onderaannemers. De WKA is onderdeel van de invorderingswet 1990. De wet is in het leven geroepen omdat de fiscus en de sociale verzekeringen premies en belastingen niet ontvingen, doordat onderaannemers failliet …

Lees verder