Geschiedenis DCN

De oprichting van de DCN vond plaats in 2005 en werd door de initiatiefnemers nodig geacht vanwege het feit dat er geen ongebonden eigen geluid door met name belastingdeurwaarders in Nederland kon worden gegeven.
De bestaande vertegenwoordigende organisaties waren ofwel min of meer verplicht zich mede te houden aan richtlijnen van een overkoepelende organisatie dan wel beperkt in het handelen door de structuur.
Vandaar dat het zinvol, zelfs noodzakelijk werd geacht een organisaties het leven te laten zien welke zonder b.v. een ledenraadpleging kon handelen.
En het succes hiervan is inmiddels wel gebleken.
Op velerlei gebied, wel hoofdzakelijk te maken hebbend met het invorderen van schulden, wordt de DCN benaderd en geraadpleegd.
TV-, radio- en kranteninterviews worden gegeven en ook ongevraagd geeft de DCN regelmatig een mening. Met name over b.v. waar verbetering mogelijk is bij het invorderen van (belasting)schulden, en het voorkomen (belasting)schulden.

In de praktijk blijkt de DCN regelmatig de enige deurwaardersorganisatie welke voor schuldenaren direct bereikbaar is. Dit komt door de open structuur en het beschikbaar stellen van contactgegevens.
Via het verstrekken van raad en advies wordt getracht schuldenaren te helpen bij het oplossen van hun probleem, het betalen van (belasting)schulden.

Het bestuur van de DCN bestond bij de oprichting uit vijf personen. De huidige bezetting bestaat uit drie personen, wel verleent op de achtergrond een vrij groot team assistentie bij b.v. de totstandkoming van studie- en themadagen.
Deze dagen worden georganiseerd onder de noemer vernieuwend in kennisoverdracht en sinds 2008 staan de DCN-dagen bij veel bezoekers in de agenda.

Wanneer u uw gegevens hieronder invult ontvangt u wekelijks (op maandag) een mail met hierin de laatst geplaatste nieuwsberichten op onze website.