AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens
Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedereen die inschrijft voor het bijwonen van een studiedag/symposium de NAW-gegevens hebben vastgelegd.

Naast deze gegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons van belang zijn, ook de gegevens van de werkgever geregistreerd. Deze worden,  indien van toepassing, vastgelegd in onze debiteuren-administratie en uitsluitend gebruikt voor het toezenden van de factuur.  

Wij leggen geen zgn. bijzondere kenmerken vast. Hierbij moet u denken aan ras of etnische afkomst, politieke opinie, strafrechtelijke gegevens enz.

Bezoekers van studiedagen kunnen aangeven dat er geen beeldmateriaal van hem/haar mag worden verspreid of verwerkt.  Aan het begin van iedere bijeenkomst zal dit bekend worden gemaakt.

Indien van toepassing worden, uitsluitend de gegevens welke hiervoor nodig zijn, verstrekt aan belangenorganisaties voor de zogenaamde PE-punten registraties.

Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

Privacyrechten
Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Verder is het ‘recht op inzage’,   ‘rectificatie en aanvulling’, ‘beperking van de verwerking’, ‘geautomatiseerde besluitvorming en profilering’ en ‘bezwaar’ van toepassing. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan kan dit kenbaar worden gemaakt.

Nijkerk, | 23 april 2018

Wanneer u uw gegevens hieronder invult ontvangt u wekelijks (op maandag) een mail met hierin de laatst geplaatste nieuwsberichten op onze website.