A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Raad van State

Hoogste adviescollege van de staat dat adviseert over alle wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state beslist in hoogste instantie in geschillen over besluiten van overheidsorganen. De koning is de voorzitter van de Raad van State.

Raad voor de rechtspraak

de raad voor de rechtspraak bestaat sinds 1 januari 2002 en vormt de schakel tussen de minister van justitie en de gerechten de raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen

Raad voor rechtsbijstand

instantie die beslist of een rechtzoekende in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Raadsheer

rechter bij het gerechtshof of de hoge raad ook een vrouwelijke raadsheer wordt gewoon raadsheer genoemd want met een raadsvrouw raadsman wordt een advocaat bedoeld

Raambeslag

Procedure waarbij van buiten de woning de zich in de woning bevindende en goed zichtbare roerende zaken in beslag worden genomen.

RDW

De RDW is de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid. De naam RDW is oorspronkelijk afgeleid van de benaming Rijksdienst voor het Wegverkeer, maar dat is niet langer de officiĆ«le naam. De geschiedenis van de RDW gaat terug tot …

Lees verder

recessie

een periode waarin het reele bbp bruto binnenlands product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen daalt

Rechtbank

rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen misdrijven geldvorderingen en de meeste bestuursrechtelijke geschillen ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt

Rechterlijke macht

rechters en officieren van justitie de rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur de rechter blijft zitten tijdens de zitting de officier van justitie voert staande het woord

Rechterlijke macht

aanduiding voor de rechters