A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Tableau

bij de rechtbank aanwezige lijst van ingeschreven advocaten

Tantième

Een tantième is een bonus voor een bestuurder welke afhankelijk is gesteld van de geleverde prestaties. Het is een soort winstuitkering voor bestuurders. 

Tenuitvoerlegging

uitvoering van een arrest of vonnis desnoods met behulp van een deurwaarder

Termijn voor antwoord

door de rechter aan de gedaagde verleend uitstel om een conclussie van antwoord te kunnen indienen

Toevoeging

beslissing van de raad voor rechtsbijstand waarmee een rechtzoekende voor een bepaalde procedure een raadsman wordt toegewezen

Trust

Een trust (of trust fund) is een rechtsvorm in het Angelsaksische recht welke wordt gebruikt om vermogen te beheren. De trust kent geen rechtspersoonlijkheid. De voordelen van het onderbrengen van vermogen in een trust is het ontwijken van belasting en het afschermen van vermogen voor schuldeisers.

Tussenvonnis

vonnis waarbij de rechter geen eindbeslissing geeft maar bijvoorbeeld een bewijsopdracht of onderzoek beveelt waarvan de beslissing van de zaak afhankelijk kan zijn

Tweetrapsmaking

Door een tweetrapsmaking in een testament op te nemen, krijgen twee (of meer) erfgenamen in bepaalde volgorde recht op dezelfde erfenis. Een voorbeeld hiervan is dat bijvoorbeeld een partner tot erfgenaam wordt benoemd, en de kinderen pas erven van hun eerst overleden ouder op het moment dat beide ouders overleden zijn.