A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Bankgarantie

Contract waarin een bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen indien deze daarop aanspraak maakt.

Bankroet

Niet in staat zijnde aan de financiele verplichtingen te voldoen, failliet.