A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

CAK

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere klant zelfstandig de juiste keuzes maken. Tot 2013 …

Lees verder

Cassatie in cassatie gaan

In beroep gaan bij de hoge raad tegen een beslissing van een lagere rechter.

Casseren

Het vernietigen van een uitspraak van een lagere rechter door de hoge raad.

CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is een publiekrechte zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het CBR is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt data over de Nederlandse samenleving. Deze data wordt verwerkt tot statistische informatie over allerlei maatschappelijke en economische thema’s. De wettelijke taak van het CBS is om de statistische informatie op een onafhankelijke wijze zo breed mogelijk te ontsluiten en gelijktijdig publiekelijk toegankelijk te maken.

Centraal Curatele- en Bewindregister (CCBR)

In het CCBR kan een contractpartij controleren of iemand onder bewind of curatele staat. Het doel van de publicatie in het register is het voorkomen van ongewenste overeenkomsten.  

Cessie

Overdracht van rechten.

Civiel recht

Recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling tussen bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.

CJIB

Centraal Justitieel Incasso Bureau is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van veiligheid en justitie.

CKI

Het CKI staat voor Centraal Krediet Informatiesysteem. BKR informeert o.a. banken en kredietverstrekkers over de leningen die iemand heeft afgesloten en andere financiële verplichtingen die zijn aangegaan.  Door de CKI-toetsing wordt er gekeken of het verantwoord genoeg is om een nieuwe verplichting aan te  gaan.