Blogarchief

Beschikking

Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval (bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning).

Beslag

Handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de verliezende partij te onttrekken zodat daarmee degene die door de rechter in het gelijk is gesteld zijn voorwerpen terug krijgt of zijn schuld betaald krijgt.

Beslagvrije voet

Het gedeelte van het periodieke inkomen waar geen beslag op gelegd kan worden.

Besloten vennootschap/BV

Een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal waarin ieder der vennoten voor een of meerdere aandelen deelneemt.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon, veelal een vennootschap hebben verricht.

Bestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is een bestuursrechtelijk sanctioneringsmiddel dat zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie of een rechter kan worden opgelegd door een daartoe bevoegde overheidsdienst. De boete is geregeld in titel 5.4 van de Awb.

Bestuursorganen

Organen die belast zijn met overheidstaken zoals het college van burgemeester en wethouders of een bedrijfsvereniging.