A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Naamloze Vennootschap

De naamloze vennootschap (afgekort tot nv) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die in beginsel vrij overdraagbaar zijn. De naamloze vennootschap is ‘naamloos’ omdat er bij de nv geen verplichting bestaat tot het houden van een register van aandeelhouders.

Naamloze vennootschap/NV

ondernemingsvorm met een rechtspersoonlijkheid en een eigen vermogen dat bestaat uit aandelenkapitaal

Naburig recht

Naburige rechten zijn rechten die naast het auteursrecht staan en die een uitvoerend kunstenaar of producent het recht geven te beslissen over opname, vermenigvuldiging en uitzending van een uitvoering en daar een billijke vergoeding voor te ontvangen.

Nalatenschap

Een nalatenschap is het geheel van goederen en schulden die een overleden persoon achterlaat.

Nalatenschap

goederen en schulden op het moment van overlijden

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke en onpartijdige instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties. Bijvoorbeeld over de trage behandeling van brieven of verzoeken. Of het niet reageren op uitspraken van een verzoek of verkeerde toepassing van wettelijke voorschriften. Benoeming wordt gedaan door de Tweede Kamer voor een periode van zes jaar.      …

Lees verder

Natuurlijk persoon

de mens gezien als een subject van rechten

NBBI

Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer.

NBPB

Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders.

Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso. Zij zijn allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het Maatschappelijk Verantwoord Incasseren gewaarborgd. Incasso-ondernemingen die …

Lees verder