Geschillencommissie

In de Algemene Voorwaarden heeft de DCN in artikel 16 bepaald dat er een geschillenregeling is.

Geschillen tussen consument en DCN over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze DCN te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de DCN aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie bestaat uit drie personen welke onafhankelijk van de DCN zijn.

1- mevrouw mr. dr. Ineke (C) van den Berg-Smit, lector Toegankelijkheid van het recht aan de Hogeschool Inholland Rotterdam, v/h Hogeschool hoofddocent (Privaatrecht) / HBO Rechten deeltijd afstudeerrichting kandidaat-gerechtsdeurwaarder & Kenniscentrum Sociale Innovatie /Hogeschool Utrecht;

2- de heer mr. J.A. de Swart, gerechtsdeurwaarder / lid ledenraad Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG);

3- de heer A.J.C. Lam, fiscaal juridisch beleidsadviseur / docent bestuursacademie.


Hier treft u het reglement geschillencommissie aan.

Wanneer u uw gegevens hieronder invult ontvangt u wekelijks (op maandag) een mail met hierin de laatst geplaatste nieuwsberichten op onze website.