Blogarchief

Quitte

niets meer schuldig zijn

Quorum

Een quorum is het minimaal aantal personen dat aanwezig moet zijn om een vergadering of stemprocedure geldig te laten verlopen.