Beschikking

Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval (bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning).