Blogarchief

Beperkte aansprakelijkheid

Het begrip beperkte aansprakelijkheid betekent dat de aandeelhouders in principe slechts aansprakelijk zijn tot het bedrag van de door hen gedane inbreng in de vennootschap.