Doelstelling

Stichting DCN stelt zich ten doel:

1. Het onafhankelijk en waar mogelijk, wenselijk of noodzakelijk en zonder winstoogmerk:

     a. behartigen van belangen van (belasting)deurwaarders en derden, betrokken bij het invorderen van (belasting)schulden.

     b. leggen en onderhouden van contacten tussen (belasting)deurwaarders onderling, met schuldhulpverleners en derden betrokken bij het invorderen van schulden en de schuldenproblematiek.

     c. in stand houden en zo mogelijk verbreden van de theoretische en praktische kennis van (belasting)deurwaarders, schuldhulpverleners en derden betrokken bij het invorderen van schulden en de schuldenproblematiek. Zij tracht dit doel te bereiken door het o.a. organiseren van studie- en themadagen alsmede via publicaties op haar website.


2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de meest ruime zin verband houden of daarmee bevorderlijk kunnen zijn. 

Wanneer u uw gegevens hieronder invult ontvangt u wekelijks (op maandag) een mail met hierin de laatst geplaatste nieuwsberichten op onze website.