Blogarchief

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed, blijft het huwelijk nog wel in stand maar woont men niet meer samen. Tafel en bed worden niet meer gedeeld. Voor een scheiding van tafel en bed moet hetzelfde worden geregeld als bij een gewone scheiding. Toch blijft men wettelijk gezien getrouwd. 

Schikking

tussentijdse overeenkomst tussen partijen waarmee het conflict is opgelost voordat de civiele of bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan

Schone lei

“Schone lei” is een kernbegrip uit de Nederlandse faillissementswet. Onderdeel van deze wet is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Na een streng regime van 3 jaar (in sommige gevallen korter of langer) onder toezicht van een bewindvoerder kan de rechtbank de schone lei verlenen. Dat heeft als juridisch gevolg dat schulden niet meer afdwingbaar zijn, en daarmee …

Lees verder