Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed, blijft het huwelijk nog wel in stand maar woont men niet meer samen. Tafel en bed worden niet meer gedeeld. Voor een scheiding van tafel en bed moet hetzelfde worden geregeld als bij een gewone scheiding. Toch blijft men wettelijk gezien getrouwd.