1 mei 2024 archief

Tuchtrechter gerechtsdeurwaarders: geen regeling tijdens loonbeslag

De tuchtrechter (Kamer voor gerechtsdeurwaarders) heeft een belangrijke uitspraak (1) gedaan in een zaak waarin een gerechtsdeurwaarder een regeling wilde treffen terwijl debiteurklant al te maken had met een loonbeslag. Volgens de tuchtrechter moet een gerechtsdeurwaarder terughoudend zijn bij het treffen van regelingen als er sprake is van loonbeslag. Omdat betrokkene dan moet leven van …

Lees verder

Schuldenknooppunt brengt schuldenrust

Na een succesvolle proefperiode gaan de Belastingdienst en Dienst Toeslagen door met de samenwerking met het Schuldenknooppunt. Via het Schuldenknooppunt wisselen schuldeisers en schuldhulpverleners op een snelle, gelijke en betrouwbare manier gegevens uit. Zo worden mensen met problematische schulden beter en sneller  geholpen. Lees hier verder.  

Wijziging van Leidraad Invordering

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit wijzigt de Leidraad Invordering 2008. Het beleid dat ziet op het berekenen van de nettowoonlasten bij de betalingscapaciteit voor uitstel van betaling en kwijtschelding wordt gewijzigd. Dit besluit treedt op 1 mei 2024 in werking. Lees hier verder.

Ruim 700.000 signalen voor vroegsignalering schulden

Gemeenten kregen vorig jaar flink meer huishoudens in beeld met een beginnende betalingsachterstand. Het aantal signalen dat ze kregen van verhuurders, zorgverzekeraars, drinkwater- en energiebedrijven ging met een kwart omhoog naar ruim 700.000. Lees hier verder.