Blogarchief

SOC

Het SOC (Security Operations Center) bewaakt en beschermt de gegevens van burgers en bedrijven waar de Belastingdienst mee werkt.

Solvabiliteit

de mate waarin de onderneming in staat is het totale vreemd vermogen terug te betalen

Sommatie

een schriftelijke voorkeur of mondelinge mededeling waarin een in gebreke gestelde wordt aangezegd dat binnen een bepaalde termijn moet worden voldaan aan een betalings verplichting