Blogarchief

Subsidiair

volgt altijd op primair met primair wordt de maximaal haalbare vordering of tenlastelegging aangegeven subsidiair wordt de vordering anders geformuleerd als verwacht wordt dat de eerste vordering primair niet tot het beoogde resultaat zal leiden bijvoorbeeld primair wordt ten laste gelegd dat verdachte diefstal met geweld heeft gepleegd subsidiair wordt alleen diefstal ten laste gelegd

Substantieringsplicht

de plicht die de eiser heeft om niet alleen de eis maar ook de door de gedaagde partij tegen de eis aangevoerde verweren en de gronden daarvoor in de dagvaarding te vermelden

Surseance van betaling

door de rechter verleende opschorting van betalingsverplichtingen