Schone lei

“Schone lei” is een kernbegrip uit de Nederlandse faillissementswet. Onderdeel van deze wet is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Na een streng regime van 3 jaar (in sommige gevallen korter of langer) onder toezicht van een bewindvoerder kan de rechtbank de schone lei verlenen. Dat heeft als juridisch gevolg dat schulden niet meer afdwingbaar zijn, en daarmee vervallen. Een schone lei geeft dus een nieuwe start zonder schulden. De schone lei is opgenomen in art. 358 lid 1 Fw.: “Door de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling op grond van artikel 356, 2e lid is een vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, voor zover deze onvoldaan is gebleven, niet langer afdwingbaar, onverschillig of de schuldeiser al dan niet in de schuldsaneringsregeling is opgekomen en onverschillig of de vordering al dan niet is geverifieerd“.