Blogarchief

recessie

een periode waarin het reele bbp bruto binnenlands product gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen daalt

Rechtbank

rechtsprekend orgaan dat in eerste aanleg oordeelt over zaken zoals echtscheidingen misdrijven geldvorderingen en de meeste bestuursrechtelijke geschillen ook wordt met het begrip rechtbank het gebouw aangeduid waarin de rechtbank zetelt

Rechterlijke macht

rechters en officieren van justitie de rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur de rechter blijft zitten tijdens de zitting de officier van justitie voert staande het woord

Rechterlijke macht

aanduiding voor de rechters

Reclameren

Binnen bekwame tijd klagen bij de verkoper over een niet deugdelijk gekocht product.

Reconventie

tegeneis door de gedaagde tegelijk met de conclusie van antwoord ingediende vordering

Rectificatie

Een rectificatie is een bericht waarin een onrechtmatige publicatie of uitlating wordt hersteld.

Redelijkheidsbeginsel

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat voorschrijft dat een bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing alle belangen tegen elkaar moet afwegen

Referte

conclusie van een partij of verdachte inhoudend dat men geen bezwaren tegen een vordering of verzoek kan aanvoeren en het oordeel daarover aan de beslissende rechter over laat

Regie zitting

zitting van een rechtbank of gerechtshof ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak