Raad voor de rechtspraak

de raad voor de rechtspraak bestaat sinds 1 januari 2002 en vormt de schakel tussen de minister van justitie en de gerechten de raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen