Blogarchief

Raad van State

Hoogste adviescollege van de staat dat adviseert over alle wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state beslist in hoogste instantie in geschillen over besluiten van overheidsorganen. De koning is de voorzitter van de Raad van State.

Raad voor de rechtspraak

de raad voor de rechtspraak bestaat sinds 1 januari 2002 en vormt de schakel tussen de minister van justitie en de gerechten de raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen

Raad voor rechtsbijstand

instantie die beslist of een rechtzoekende in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Raadsheer

rechter bij het gerechtshof of de hoge raad ook een vrouwelijke raadsheer wordt gewoon raadsheer genoemd want met een raadsvrouw raadsman wordt een advocaat bedoeld

Raambeslag

Procedure waarbij van buiten de woning de zich in de woning bevindende en goed zichtbare roerende zaken in beslag worden genomen.