Blogarchief

Rol

een lijst van de zaken die op de zitting worden behandeld waarbij aangegeven wordt welke stukken uitgewisseld moeten worden tussen partijen

Rolbericht

bericht van de gerechtelijke instantie waarin de volgende stap in de gerechtelijke procedure wordt aangegeven

Rolzaak

procedure die in beginsel door een dagvaarding wordt aangebracht voor de civiele rechter

Rolzitting

zitting in civiele zaken waar procedurele beslissingen worden genomen en de stukken van de partijen worden uitgewisseld

Royement, royeren

schrappen doorhalen het afbreken van een lopende procedure omdat er een oplossing is bereikt