Raad van State

Hoogste adviescollege van de staat dat adviseert over alle wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state beslist in hoogste instantie in geschillen over besluiten van overheidsorganen. De koning is de voorzitter van de Raad van State.