RDW

De RDW is de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid. De naam RDW is oorspronkelijk afgeleid van de benaming Rijksdienst voor het Wegverkeer, maar dat is niet langer de officiële naam. De geschiedenis van de RDW gaat terug tot 1949. In dat jaar werd besloten om de Technische Dienst van de Rijksverkeersinspectie en het Bureau Inschrijvingen Motorrijtuigen en Aanhangwagens dat onder Rijkswaterstaat viel, samen te voegen tot de nieuwe Rijksdienst voor het Wegverkeer, de huidige RDW.