Blogarchief

Kadaster

het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen waaronder onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is belast het kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen …

Lees verder