Blogarchief

Kamer

Onderdeel van een rechterlijk college zoals een strafkamer, belastingkamer, vreemdelingenkamer of militaire kamer.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is een zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland het wettelijke Handelsregister bijhoudt.

Kamer voor gerechtsdeurwaarders

De kamer is een bij wet ingesteld tuchtrechtcollege dat op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet het tuchtrecht uitoefent over gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders en kandidaat gerechtsdeurwaarders.