Blogarchief

Koopschat

oude omschrijving van de opbrengst uit de executoriale openbare verkoop

Kort geding

procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen dit is een voorlopige uitspraak hierna kunnen de partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen de bodemprocedure

Kostenwet

wet op grond waarvan kosten met betrekking tot de invordering van belastingen in rekeningen kunnen worden gebracht