Blogarchief

Koopschat

oude omschrijving van de opbrengst uit de executoriale openbare verkoop

Kort geding

procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen dit is een voorlopige uitspraak hierna kunnen de partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen de bodemprocedure

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm is het uitkeringsbedrag voor kostendelers. Het is een deel van de maximale uitkering die voor de leefsituatie geldt. Kostendeler kunnen namelijk de kosten van het huishouden met anderen delen.

Kostenwet

wet op grond waarvan kosten met betrekking tot de invordering van belastingen in rekeningen kunnen worden gebracht