Blogarchief

Kindsdeel

Een kindsdeel is het gedeelte van een nalatenschap dat door de kinderen wordt geërfd wanneer er geen testament is opgemaakt. Binnen het Nederlandse erfrecht is dit kindsdeel niet direct opeisbaar zolang de partner van de overledene nog in leven is, omdat deze partner het vruchtgebruik van de nalatenschap heeft.