Blogarchief

Kwijting

schriftelijke verklaring van de schuldeiser dat de schuldenaar zijn haar schuld heeft voldaan

Kwijtschelding van een belasting schuld

het door een schuldeiser geheel of gedeeltelijk afstand doen van zijn vordering