Blogarchief

Kracht van gewijsde

een vonnis heeft kracht van gewijsde als daartegen geen beroep meer mogelijk is

Kredietvergoeding

De maximale jaarlijkse kredietvergoeding is 12% plus de wettelijke rente. De wettelijke rente is 2%. De maximale kredietvergoeding is daarmee 14% per jaar. De rente is voor de periode 10 augustus tot maart 2021 verlaagd naar 10 procent.