Blogarchief

Kadaster

het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen waaronder onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is belast het kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen …

Lees verder

Kamer

Onderdeel van een rechterlijk college zoals een strafkamer, belastingkamer, vreemdelingenkamer of militaire kamer.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (KvK) is een zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland het wettelijke Handelsregister bijhoudt.

Kamer voor gerechtsdeurwaarders

De kamer is een bij wet ingesteld tuchtrechtcollege dat op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet het tuchtrecht uitoefent over gerechtsdeurwaarders,Ā waarnemend gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders en kandidaat gerechtsdeurwaarders.

Kantonrechter

de kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken het is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht arbeidszaken huurzaken en zaken onder de 5 000 00 behandelt vroeger was het kantongerecht een apart gerecht naast de rechtbanken gerechtshoven en de hoge raad de kantongerechten zijn opgegaan in de rechtbanken de term kantonrechter …

Lees verder

Kantonrechtersformule

afspraken tussen de kantonrechters over de wijze waarop de hoogte van een vergoeding bij een ontbinding van een arbeidsovereenkomst wordt berekend

Katvanger

Een katvanger is iemand die in naam eigenaar of houder van een voertuig, bedrijf, bankrekening of iets dergelijks is, met als doel om de werkelijke eigenaar of houder buiten bereik van de justitiƫle autoriteiten te houden.