A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Deurwaarder

Een bij koninklijk besluit benoemde openbaar ambtenaar die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten en het verrichten van ontruimingen inbeslagnemingen en executoriale verkopingen een deurwaarder kan ook optreden als proces of rolgemachtigde en rechtsbijstand verlenen. Vertalingen deurwaarder:
le huissier – Frans
the bailiff ook process server – Engels
gerichtsvollzieher – Duits.