Rol

een lijst van de zaken die op de zitting worden behandeld waarbij aangegeven wordt welke stukken uitgewisseld moeten worden tussen partijen