Blogarchief

Dwaling

Dwaling is één van de vier wilsgebreken die de wet kent. Het is dus een gebrek bij het vormen van de wil van de verkoper of van de koper. Dat gebrek kan op meerdere manieren tot stand zijn gekomen, maar bij dwaling komt het er altijd op neer dat een van beide partijen van de …

Lees verder

Dwangakkoord

Als niet alle schuldeisers instemmen met het betalingsvoorstel, kan de rechter worden verzocht om de weigerachtige schuldeisers te dwingen om alsnog in te stemmen, dit heet een dwangakkoord. Als het verzoek wordt toegewezen, komt er alsnog een minnelijke schuldregeling tot stand en is de Wsnp niet meer aan de orde.

Dwangsom

Bedrag dat iemand moet betalen als hij niet voldoet aan een verplichting die de rechter hem heeft opgelegd.

Dwingend recht

Dwingend recht zijn wettelijke bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken door partijen. Deze regels dienen veelal ter bescherming van een zwakkere partij zoals een huurder, werknemer of consument.