Blogarchief

Decharge

Bij decharge worden bestuurders door (het daartoe bevoegde orgaan binnen) de rechtspersoon ontslagen uit hun verantwoordelijkheid voor het door hen gevoerde (financieel) beleid. Door te dechargeren keurt de rechtspersoon het beleid als het ware goed. Bij BV’s verleent de AVA decharge.